เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการ มือโปร

เหมาะสำหรับพนักงานธุรการ และเลขานุการ