ข่าวสาร & กิจกรรม

Alternate Text

บริษัท สยาม GS แบตเตอรี่ จำกัด รุ่นที่1

หลักสูตร เการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity) รุ่นที่ 1
วิทยากร อ.นันทชัย อินทรอักษร
.
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
 องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
 การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
 การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
 ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC
 แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 ขั้นตอนการจัดทำกิจกรรมกลุ่ม QCC ด้วย PDCA
 เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
 เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: หลักการทำงานเป็นทีม
 เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการเสนอผลงาน
 ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
 ตัวอย่างกิจกรรม QCC
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ
.
สนใจหลักสูตรนี้ติดต่อ อ.นัน 084-434-971
Line : 0844344971
Email : thematrixtraining@gmail.com
หลักสูตรที่น่าสนใจอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ค่ะ
 
 
 
Alternate Text

บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด - ปราจีนบุรี รุ่นที่ 1

บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด - ปราจีนบุรี  รุ่นที่ 1
หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง รุ่นที่ 1
วิทยากร อ.นันทชัย อินทรอักษร
 
 
 
Alternate Text

บริษัทแคนาเดียนโซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)

อบรม In house  Training 
วิทยากรอบรม โดย อ.นันทชัย อินทรอักษร

 

 

 

 

 

Alternate Text

บริษัท ไบโอเมดไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working)
โดย อาจารย์นันทชัย อินทรอักษร
#เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working) #เดอะเมทริกซ์เทรนนิ่ง #Excel