การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management)

เหมาะสำหรับ ช่าง วิศวกร ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง