เทคนิคการนำเสนอผลด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Professional for Microsoft PowerPoint )

เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท