อบรม เทคนิควิธีออกจาก Comfort Zone เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกคน ผู้ต้องการพัฒนาตัวเอง