อบรม การสร้าง Report & Dashboard ด้วย Power BI

อบรม Power BI  เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท