เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการมือโปร

เหมาะสำหรับพนักงานธุรการ และเลขานุการ