อบรม OJT เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT (On the Job Training)

อบรม OJT เหมาะสำหรับพนักงานทั่วไป หัวหน้างานและผู้ที่สนใจ