อบรม พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

เหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้ที่สนใจ