กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อน และลูกค้ารายใหญ่

เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ