เทคนิคและทักษะ “ปิดการขาย” สำหรับนักขายมืออาชีพ

เหมาะสำหรับพนักงานขาย และผู้สนใจขายสินค้า