อบรม ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ ที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ

เหมาะสำหรับ เลขานุการ ธุรการ