อบรม หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ