การสร้าง Report & Dashboard ด้วย Power BI

เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท