เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ พนักงานบริษัทและผู้สนใจครับ