เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake Proofing Technique)

เหมาะสำหรับ พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน