การลดของเสียเป็นศูนย์ Zero defect

เหมาะสำหรับ พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน