กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า

เหมาะสำหรับ พนักงานขาย ผู้จัดการ