เทคนิคเป็นวิทยากร (Train The Trainer)

เหมาะสำหรับ ผู้สนใจเป็นนักพูด ต้องการพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ