ทักษะการขายสำหรับ Telesales/Telemarketing

เหมาะสำหรับ นักขาย ผู้สนใจพัฒนาการขาย