การอบรมสัมมนา
กลุ่มบริษัท
Photo 17-10-2560 BE 14 33 07.jpg
บริษัท เอกไทยเคมี จำกัด
หลักสูตร เทคนิคการใช้ Excel
Photo 17-10-2560 BE 14 33 07.jpg
บริษัท ไทยเจริญมอเตอร์ จำกัด
หลักสูตร QCC
Photo 17-10-2560 BE 14 33 07.jpg
บริษัท ไอพีเทรดดิ้ง จำกัด
หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel
Photo 17-10-2560 BE 14 33 07.jpg
บริษัท ริเก้น (ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานและการประเมิน
Photo 17-10-2560 BE 14 33 07.jpg
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
หลักสูตร 5ส. เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการผลิต
Photo 17-10-2560 BE 14 33 07.jpg
รพ.สัตว์ทองหล่อ
หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel
Photo 17-10-2560 BE 14 33 07.jpg
บริษัท แคบริค(ไทยแลนด์) จำกัด
หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM
Photo 17-10-2560 BE 14 33 07.jpg
บริษัท ฟูจิโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิต
บรรยากาศ
การอบรม
บริษัทที่
เคยร่วมงาน