เงื่อนไขการจองหลักสูตรฝึกอบรม
Programming
ขั้นตอนที่ 1
ลูกค้าได้รับใบเสนอราคา
ขั้นตอนที่ 2
กรณีใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ
กรุณาแจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการจัดอบรมกลับมายัง
E-mail : contact@thematrixtraining.com
หรือ โทร 081-801-4948, 084-434-4971
 
เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ทำการเช็ควันกับทางวิทยากรและออกใบยืนยันการจัดอบรม

ขั้นตอนที่ 3

ส่งใบยืนยันการจัดอบรม กลับมาที่

E-mail : contact@thematrixtraining.com

พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  • แผนที่สถานที่จัดอบรม

  • ที่อยู่ในออก Invoice และใบเสร็จรับเงิน

วิธีการชำระค่าฝึกอบรม

**ชำระก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน**

วิธีที่ 1 :

ชำระโดยการโอนชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์

SCBLogo2.png

รายละเอียด:

ชื่อบัญชี : บริษัท เดอะเมทริกซ์เทรนนิ่ง จำกัด

เลขที่บัญชี : 434-059795-7

สาขา : สาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

วิธีที่ 2 :

กรณีชำระด้วยเช็ค

สั่งจ่ายในนาม

รายละเอียด:

บริษัท เดอะเมทริกซ์เทรนนิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
333/12 หมูที่3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215563000301

กรณีชำระเงินล่วงหน้า

 

กรุณาส่งสำเนาใบ Pay-in มาที่อีเมล์ contact@thematrixtraining.com

โดยระบุชื่อบริษัท/หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร พร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % มาที่บริษัทก่อนวันฝึกอบรม

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % กรุณานำมาให้ในวันฝึกอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าฝึกอบรมเต็มจำนวน